சிறிலங்கா அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போர்க் குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இதுவிடயம் தொடர்பாக இந்தியா தனது நிலைப்பாட்டினை வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்கவேண்டும் என மூத்த  மனித உரிமை வல்லுநர் ஒருவர் கூறுகிறார்.Read More